YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ: GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Yükseköğretim Çalışmaları
Number of pages: 144-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bacon’ın bilgiyi güç olarak tanımlarken bilgi kapitalizminin geldiği noktayı aklından geçirip geçirmediği bilinmez ama bilginin günümüzde üniversiteler için hem sınırsız bir güç kaynağı hem de bir tehdit olduğu söylenebilir. Üniversiteler bir yandan bilimsel üretimin kaynağı olarak güç odakları haline gelmekte, diğer yandan geleneksel rolleri ve değerleriyle çelişen yeni bir yapılanmanın kaçınılmazlığı karşısında değişim sancıları çekmektedir. Üniversiteler yükseköğretimde paradigma değişimi ile birlikte kimliklerini yeniden kurmak ve misyonlarını tekrar tanımlamak durumunda kalmaktadır. Multiversite/Girişimci Üniversite gibi adlarla anılan yeni üniversite paradigmasında piyasa yönelimli özelliklerin ağır basması eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Köklü gelenekleri ve akademik değerleri üniversitelerin özgünlüğünü oluştururken bir yandan da değişime direnen tutucu örgütler olarak görülmelerine yol açmaktadır. Günümüz koşullarında üniversitelerin değişmeden varlığını sürdürmesi olanaksızdır, sorun piyasa ve akademinin farklı değer sistemlerinin nasıl uzlaştırılacağıdır. Bu çalışmada söz konusu tartışma ekseninde yükseköğretimin karşısında duran değişim dinamikleri farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Yükselen küresel model olarak adlandırılan yeni üniversite modeli incelenmekte, girişimciliğin farklı yorumları kullanılarak geliştirilen uzlaştırma arayışlarına vurgu yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

It is uncertain whether Bacon had any idea about the stage that knowledge capitalism today when he stated that "knowledge is power". Yet, it could be said that knowledge is both a source of power and a threat to survival for contemporary universities. Universities have become centers of power due to their distinctive role in knowledge production and they also face with a transformation which contradicts with their traditional values. With this paradigm change in higher education, universities have to construct their identities and to define their missions again. In this regard emerging Multiversity/Entrepreneur University model has been subject to critics for its market oriented elements. Traditions and academic values make universities unique institutions, they also result in critics which regard universities as institutions against change. In current circumstances, it is clear that universities cannot survive with their traditional structure, yet the problem lies in the fact that how different value systems of market and academy will be integrated. This study follows this discussion lines and examines various dimensions regarding dynamics of change facing higher education today.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics