ZYGMUNT BAUMAN SOSYOLOJİSİNDE BELİRSİZLİK VE RİSK

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 9-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zygmunt Bauman 20 yüzyılın Avrupa’daki bütün trajik değişimlerine tanıklık etmiş Doğu Avrupa kökenli bir sosyologdur. Bauman’ın sosyolojisi mevcut düzenin gerekli kaçınılmaz ve doğal olduğunu sorgulamayı amaçlar. Bauman, yaşadığımız çağın baskın eğilimlerinin olgusal sınırlarını tanımlayarak, modernliğin olgusal sorunsallığının bir sorgulamasını yapar. Bauman modernlik post modernlik geriliminde günümüz gelişmelerini tanımlamaya çalışır. Bu bağlamda Bauman'ın kullandığı anahtar kavramlardan biri de risktir. Özellikle modernizme getirilen post modern yıkıcı saldırı dünyanın daha riskli bir yer haline geldiği fikrini yaygın bir düşünce biçimi haline getirmektedir. Bu çalışmada Bauman düşüncesinde risk kavramının izi sürülmüştür.

Keywords

Abstract

Zygmunt Bauman is an Eastern European sociologists who witnessed all tragic changes of the 20th century Europe. His sociology aims at questioning the idea that the existing order is natural and inevitable. He tries to define the phonomenological borders of dominant trends in our century and writes on the problematics of modernity. He explores contemporary developments through the lens of modern-postmodern tension. One of the key concepts of his sociology is risk and this paper tries to trace this concept in the works of Bauman.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics