KENT PARKLARININ YAŞLILARA SUNDUĞU OLANAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 141-154
Year-Number: 2016-37

Abstract

Parklar yaşlıların kullandığı önemli kentsel açık mekânlardandır. Yaşlıların mekân kullanımlarının toplum genelinden farklı olduğu çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Özellikle psikososyal yapıları ve bu yapıya yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler çocuk, genç ve yetişkinlerden farklıdır. Ancak yaşlıların ruhsal yapısının sağlıklı gelişmesi için psikososyal ihtiyaçlarını karşılayan etkinliklerin gerçekleşmesine imkân sağlayan mekânsal olanaklara ilişkin bulgular eksiktir. Bu çalışma kent parklarında yaşlıların kullanım türlerini, parkların onlara sunduğu olanakları incelemiş, parkların yaşlıların psikososyal yapısını güçlendiren mekânlar olabilmesi için sağlaması gereken olanakların belirlenmesini amaçlamıştır. Uygulamada Trabzon kentinde yaşlılar tarafından en çok kullanılan 3 park seçilmiştir. Yaşlıların buralarda gerçekleştirdikleri etkinlikler diğer bir deyişle; parkların yaşlılara sunduğu olanaklar anket çalışmasıyla saptanmıştır. Sonuçta yaşlıların parkları en çok emsalleriyle vakit geçirmek için kullandığı, yani bu tür mekanların yaşlıların emsalleriyle birlikte olmasına, sosyalleşmesine olanak sağladığı belirlenmiştir. Olanaklar gruplandığında ise en çok kişisel gelişime yönelik olanakları gerçekleştirdikleri ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Urban parks are important places for older people. The fact that older people’s usage of urban spaces is different from the general society has been established by various earlier studies. Especially, their psychosocial needs and as a reflection of these needs, the activities they perform in urban spaces are different from children, youth, and adults. However, there are not enough studies revealing older people’s need to access necessary facilitators for a healthy psychological development, and the affordances of open spaces that allows the realization of the activities that will meet these needs. This study aims to investigate older people’s usage of urban parks and the affordances of parks. Three parks that are mainly preferred by older people in the city of Trabzon in Turkey were selected, and the affordances that they provide were determined with questionnaire studies. At the results, “spending time with peers” is the main affordance for older people in urban parks and these places afford socialization for older people.

Keywords