TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİ: MERKEZ-ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2016-38
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 311-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa’da 1700’lerin ortalarından itibaren şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlanan sanayi devriminin hem öncülü hem de - paradoksal görünse de aslında Marx gibi düşünürlerin analizinde de görüldüğü üzere - sonucu olan sermaye birikimi; Türkiye’de, sanayileşmiş Batı ülkelerinden çok sonra ve onlarda gerçekleşene kıyasla çok daha cılız olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Batı ekonomilerinde 1970’li yıllardan itibaren görülen ve zaman içinde belirgin şekilde hissedilen liberalleşme (belki de neo-liberal dalga ve kısaca küreselleşme denilen olgu) Türkiye’ye özellikle sermaye hareketleri anlamında, gelişmiş dünya ile daha fazla entegre olma şansı vermiş ve merkez- çevre ilişkisini çok daha hissedilir hale getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, bu gecikmiş ve görece zayıf sermaye birikimini merkez-çevre analizi çerçevesinde incelemektir.

Keywords

Abstract

Capital accumulation which is both precessor and result of industrial revolution – even can be seen as a paradox but explained by researchers like Marx- which had been feeled since 1700s, appeared in Turkey later and weaklier than Western Countries. Liberalisation which had been seen in Europe since 1970s gave Turkey a chance of integration with developed World economy, especially at the field of capital movement. This make centry-periphere relations more apparent. The main aim of this study is to analyze this weak and lated capital accumulation within the frame of centry-periphere analysis

Keywords