TÜRK RESSAMLARININ SERAMİK UYGULAMALARI VE SÖYLEŞİLER

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR, SANAT TARİHİ
Number of pages: 555-575
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Çağdaş Türk Ressamlarının seramik sanatındaki uygulamaları ele alınmıştır. Çağdaş Seramik sanatının ülkemizdeki gelişim seyri ve resim kökenli seramik sanatçıların seramik sanatının gelişimine katkılarının hangi düzeyde olduğu araştırılmıştır. Ayrıca bu sanatçıların, seramik uygulamalarında kullandıkları teknikler, seramiğe yaklaşım açıları, seramik yüzeylerindeki desen, biçim, renk arayışları değerlendirilmiştir. Giriş kısmında Türk seramik sanatının tarihsel süreçteki durumuna değinilmiş ve bu sanatın öcülerinden bahsedilmiştir. Gelişme bölümünde ise Devrim Erbil, Hanefi Yeter, Berna Türemen, Ali İsmail Türemen ve Süleyman Saim Tekcan’ın seramik sanatındaki uygulamaları, getirdikleri yenikler ve söyleşilerine yer verilmiştir. Çalışmanın bu beş sanatçıyla sınırlandırılmasının iki temel sebebi vardır. Birincisi mülakat imkânı bulduğumuz sanatçılar örneklem olarak alınmıştır. Diğeri ise öncü olan bütün seramik sanatçılarını ele almak çalışmanın sınırlarını oldukça aşmaktadır. Ayrıca resim sanatı dışında olup ta, seramik sanatı üzerine söyleşi yaptığımız karikatürist Feridun Oral ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu’ da çalışmanın sınırlarının dışında tutulmuştur. Sonuç kısmında ise metin içeresinde detaylı bahsedilen bulgular, genel hatlarıyla sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, we examined the applications of ceramic art in contemporary Turkish art painters. In review, how the development of Contemporary Ceramic Art in our country and in our country who are pioneers in the art of image origin ceramic questions answers. Also in the art of Turkish ceramics artists, ceramic application they use techniques, ceramics, ceramic surfaces pain pattern approach, format, search for color and to present works that occurs as a result of the evaluation. In the introduction to the historical process of the Turkish ceramic art situation is addressed and mentioned of the bogeyman. The development section is Devrim Erbil, Hanafi enough, Berna Türemen, Ali İsmail Türemen and Süleyman Saim Tekcan's ceramic art includes the applications and to face interviews. In this way, the two main reason involves a limitation. The first interview is as artists we found the opportunity to sample. The other is a forerunner of the whole work is exceeding the limits quite handle. In addition, we make the outside of the interview on the art of painting ceramic cartoonist Feridun Oral and is outside the boundaries of our work Gürbüz Doğan Ekşioğlu. The result is mentioned in detail in the findings contain text, broad strokes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics