İKİ FARKLI DEMOKRASİ PRATİĞİ; TOTALİTER DEMOKRASİ VE LİQUİD (AKIŞKAN) DEMOKRASİ

Author:

Number of pages: 555-565
Year-Number: 2016-37

Abstract

Demokrasi kavramı etrafında geçtiğimiz yüzyılda başlayıp –aslında antik dönemlerde- günümüze değin süren tartışmalar, söz konusu kavramın geliştirilmesi yönündeki taleplerin hala canlılığını korumaya devam ettiği gerçeğini gözler önüne seriyor. Siyasal kültürün değişmesiyle beraber demokrasi pratikleri de değişmekte, her toplum sosyal ve tarihsel birikimlerinden hareketle demokratik pratiklerini icra etmektedir. Söz konusu bu pratikler arasında totaliter demokrasi ve liquid demokrasi iki zıt örneği teşkil etmektedir. Bu çalışma, demokrasi kavramının tarihsel serüveni, fikri alt yapısı ve sosyolojik arka planı en temel şekilde vererek, günümüzde demokrasi adına ulaşılan yeni fikir ve düşünceler siyasal kültür, totaliter demokrasi ve liquid demokrasi gibi kavramsallaştırmaların da yardımı ile ele alıp, demokrasi ve siyasal kültür arasındaki ilişkiyi, konuyla ilgili gözlem ve literatür taramalarından hareketle açıklamayı hedeflemektedir

Keywords

Abstract

The discussions araound the concept of democracy in the past century until today shows that development of this concept is still vital. Democratic practices vary with the change of political culture and every society creates his democracy by his political culture. Two contrasting examples of it are totalitarian democracy and liquid democracy. In this study has been analyzed, the sociological background of experience of the historical experience of the different democratical political systems through the concepts of totalitarian democracy and liquid democracy. Therefore, the purpose of this study is to explain the relaiton between political culture and democracy experiences together with reference to the literature research of the related field.

Keywords