HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ’NÜN (ŞANLIURFA) FİZİKİ COĞRAFYASI

Author:

Number of pages: 473-506
Year-Number: 2016-36

Abstract

Kampüsler, eğitim- öğretim, araştırma ve uygulama fonksiyonları başta olmak üzere, öğrenciler ve kampüs alanından yararlanan diğer tüm insanlar için gerekli yaşam koşulları olan barınma, eğlenme, alışveriş, spor, sağlık ve rekreasyon gibi olanakları sağlayan alanlardır. Kampüslerin en üst düzeyde yararlanılabilecek şekilde planlanması, üniversitelerin kuruluş amaçlarını, fonksiyonlarını gerçekleştirmelerine önemli ölçüde etki eder. Söz konusu planlamaların yapılabilmesinin ön koşulu, kampüs alanlarının doğal ortam koşullarının belirlenmesinden geçmektedir. Bu çalışmada Osmanbey Kampüsünün doğal ortam koşulları analiz edilerek; kampüs alanında gerçekleştirilecek alternatif planlama stratejilereine yönelik altlık bilginin hazırlanması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere kampüs alanı ve yakın çevresinde muhtelif zamanlarda arazi gözlemleri yapılmış akabinde alanın topografya, jeoloji, jeomorfoloji, hidrografya, vejetasyon ve toprak haritaları hazırlanarak alanın doğal ortam özellikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Campuses are places that provide education, research and application functions mainly, also provide possibilities like accommodation, entertainment, shopping, sports, health and recreation which are necessary for students and other people that benefit from the campus. Designing the campuses in the most efficient way significantly effects achieving the establishment purposes and functions of the university. Precondition of this design is determining the natural environment conditions of the campus regions. In this study, preparing the basic information for performing alternative planning strategies in campus area by analyzing natural environment conditions of the Osmanbey Campus is intended. To carry out this purpose, field observations are made on various dates in campus area and surroundings, subsequently, natural environment characteristics of the area are determined and prepared the topographical, geological, geomorphological, hydrographical, vegetation and soil maps of the study area.

Keywords