PROJE YÖNETİMİNDE BİR İŞ PROGRAMLAMA ARACI OLARAK GANTT ÇİZELGESİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA UYGULAMALAR

Author:

Number of pages: 757-767
Year-Number: 2016-36

Abstract

Gantt çizelgesi proje yönetiminde, süreçlerin etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi ve yine süreçlerin birbirleri arası entegrasyonun sağlanması noktasında önemli bir araç olarak uzun yıllardır kullanılmış ve halen firmalarca kullanılmaktadır. Yalın ve etkili bir araç olarak hem kullanımı kolay hemde faydası ve etkisinin yüksek oluşuyla işletmeler tarafından proje yönetiminde kullanıldıkları bir araç olarak tercih edilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada genel olarak proje yönetimi hakkında özet bilgiler verilmesi akabinde Gantt çizelgesinin kavramsal çerçevesine temas edilmiş ardından büyük ölçekli bir firmada uygulama şekillerinden bahsedilmiştir. Araştırma yapılan firmada biri yeni bir tesisin kurulum süreci, diğeri ise üretimde mimari bir revizyon ile ilgili olmak üzere iki adet uygulama örneği incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Gantt chart had been used and still being used in project management for years by firms as a important tool for conducting the projects efficiently and for providing an integration the processes between each other. Prefered by firms as a project management lean and effective tool, owing to both its easy to use and its high effect and benefit. In this study generally given a summary information about project management and mentioned about conceptual framework of Gantt chart than mentioned about implementations in big size firm, which we examined. At the company that we researched, two application examples were examined, one is a new production line setup process and the other is an architectural revision in production.

Keywords