GSL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN LİSANS YETENEK SINAV PUANLARININ BAZI LİSE DERSLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2016-36
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 191-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mesleki müzik eğitiminin temelini ve alt yapısını oluşturmada önemli bir fonksiyonu yerine getiren ‘Güzel Sanatlar Liseleri’ mezunlarının, mezun oldukları güzel sanatlar lisesindeki bazı temel alan dersleri kazanımlarının ‘Müzik Eğitimi Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı’ndaki paralel kazanımlarla olan ilişkisini tespit etmek bu araştırmanın ana amacıdır. ‘İlişkisel Araştırma Modeli’ ile ele alınan araştırmanın çalışma grubu, 44 müzik öğretmeni adayıdır. Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lisede gördükleri ‘Lise MİOY’ ve ‘Lise Çalgı’ derslerinin, lisans programı için girdikleri özel yetenek sınavı ham puanlarının (YHP) düzeyi ile ve Yerleştirme Puanı (YP) olan ilişkisi düşük düzeydedir. Güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lisede gördükleri ‘Lise MİOY’ ve ‘Lise Çalgı’ derslerinin, lisans programı için girdikleri özel yetenek sınavındaki ‘Yetenek Sınavı MİOY’ ve ‘Yetenek Sınavı Çalgı’ dersleri ile olan ilişkileri yine ‘orta’ ve ‘düşük’ düzeydedir. Tespit edilen bu düşük düzey ilişki çalışma grubunun cinsiyetleri açısından incelendiğinde de tüm faktörlerde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine relation between some basic field courses in fine arts high schools of “Fine Arts High School” graduate students performing an important function in formation of fundamentals of professional music education and their parallel gains in Music Education Degree Program Special Skills Examination. Study group of the research dealt with 'Relational Research Model' is formed of 44 teacher candidates. Relation between “High School MHRW” and “High School Instrument” courses studied by Fine arts high school students in schools and special skills exam raw scores (SERS) they took for undergraduate programs and Placement Scores (PS) is at low level. Relation between “High School MHRW” and “High School Instrument” courses studied by Fine arts high school students in schools and “Skills Test MHRW” and “Skills Test Instrument” in special skills exam they took for degree program is at low and intermediate levels. When detected this low level relation is analyzed with regards to gender in study group it is determined that female students are more successful than male students in all factors.

Keywords