MÜNŞE’ÂT-I NÂBÎ İLE İLGİLİ BAZI MESELELER ÜZERİNE TESPİTLER

Author:

Number of pages: 413-425
Year-Number: 2016-36

Abstract

Nâbî’nin nesir alanındaki eserlerinden biri olan Münşe’ât, dâhil olduğu edebî türün en önemli birkaç eseri arasında yer alır. Eser, Nâbî’nin özel ve edebî yaşamı hakkında gün yüzüne çıkmamış pek çok konuya ışık tutar. Münşe’ât-ı Nâbî, bir aydın ve sanatkâr olarak Nâbî’nin devlet ve sanat adamları başta olmak üzere, devrin pek çok önemli şahsiyetiyle kurduğu ilişkilerin seyrini tespit etmek bağlamında aydınlatıcı bilgiler içerir. Bugüne kadar Münşe’ât-ı Nâbî’nin tamamı üzerine derinlikli çalışmaların neredeyse hiç yapılmamış olması, Nâbî ve Münşe’ât’ıyla ilgili bir takım eksik veya yanlış bilgilerin iyice yerleşmesine neden olmuştur. Münşe’ât-ı Nâbî’nin isimlendirilmesi, kimin tarafından tertip edildiği ve metin başlıklarının kimin tarafından konulduğu gibi hususlar çözülmesi gereken meselelerdendir. Bu meselelerin açıklığa kavuşturulması, esere ait bütün nüshaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıyla mümkün olabilir.

Keywords

Abstract

Nabi’s Münşe'ât which is the prose, is considered among the most important works in the field. This work has information about Nabi’s life and his literary reletionship also there are a lot of information which we can evaluate the his reletionships with goverment officials very clearly. So far there has been no in-depth study on Münşe'ât-ı Nabi therefore some uncorrect information has emerged abaut Nabi’s recognizing as an artist and also there have been some problems which has been uncorrect, minus and repeated on studies. There are issues that must be resolved; nomenclature of Münşe’ât-ı Nâbî, it was arranged by who and regarding these it was titled by who. Attaining clarity to these issues belongs to discussing all copies of work as a whole.

Keywords