KIRIKKALE VE ÇORUM İLLERİNDE TARİH ÖNCESİ İNSAN İZLERİ

Author:

Number of pages: 68-79
Year-Number: 2016-36

Abstract

Anadolu’nun coğrafi konumu itibari ile Paleolitik dönemden günümüze insanlar tarafından iskan edildiği ve birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Yapılan her yeni araştırma yeni bulgu ve buluntuları da gün ışığına çıkarmaktadır. Ülkemizde tarih öncesi insan hareketleri ve izlerini sürmek amacıyla 2012-2015 yılları arasında Kırıkkale ve Çorum illerinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Kırıkkale ilinde gerçekleştirilen araştırmalarda bölgenin tarihinin en eski Kalkolitik döneme tarihlendirildiğini görmekteyiz. Bu ilde 2012 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle Bağşılı ilçesinde Orta Paleolitik bulgularına (G.Ö. 250000-45000 yıl) ulaşılarak bölgenin en eski tarihinin en az G.Ö. 45000 yıl eskiye kadar uzandığı tespit edilmiştir. Çorum ili araştırmalarında ise bölgenin tarihi geçmişi açısından çok önemli buluntular elde edilmiştir. Mecitözü-Beyözü Köyü Bakla Tepe Mevkiinde Orta Paleolitik döneme tarihlendirilen buluntulara ulaşılmıştır. Yine Çorum ili İskilip ilçesine bağlı Çavuşoğlu köyü yakınlarındaki buluntular ise bizlere bölgenin tarihinin Alt Paleolitik döneme kadar indiğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

Scientific researches have revealed that Anatolia has been inhabited by humans and it has hosted many civilizations since the Paleolithic period until today due to its geographical location. Every new research brings new findings to light. Significant findings were reached during the surface surveys carried out in Kırıkkale and Çorum provinces between 2012 and 2015 in order to trace the prehistoric human movements in Turkey. Researches carried out in Kırıkkale province reveal that the history of the region dates back to the oldest Chalcolithic period. In the researches carried out in this province in 2012, Middle Paleolithic findings (250000-45000 BR) were found especially in the district of Bağşılı, and it was determined that the oldest history of the region had dated back to at least 45000 years ago. Researches in Çorum province, on the other hand, revealed very important findings in terms of the historical background of the region. Findings dating back to the Middle Paleolithic period were obtained in Mecitözü-Beyözü Village-Bakla Tepe Locality. Similarly, findings near Çavuşoğlu Village in İskilip district of Çorum province showed that the history of the region had dated back to the Lower Paleolithic period.

Keywords