METRUK YAPILAŞMANIN KENT ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU SORUNLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Kentsel Tasarım, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık
Number of pages: 202-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentlerde günümüz yaşam koşulları içinde kullanılmayan metruk yapıların giderek artarak çözümsüzce varlıklarını sürdürmeleri, tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiş durumdadır. Kullanılmayan bu yapıların, kent üzerindeki etkileri, çağımızda mimarlık, şehircilik ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinde sorun oluşturarak süregelmektedir. Söz konusu metruk yapıların kentsel doku içinde yoğunlaşması tüm dünya kentlerinde hızla geçerliliğini artıran koruma ve sürdürülebilme politikalarını açıkça engelleyici bir nitelik göstermektedir. Bu bilinçle, metruk yapılaşmanın varoluş süreçleri, tipleri, oluşum nedenleri ve kent dokularına getirdiği olumsuz etkiler analiz edilerek bu konuda yapılabilecek iyileştirme ve düzeltme amaçlı bir takım çözümlere gidilmesine gerek duyulmaktadır. Bu yazıdaki inceleme konusu bu yaklaşımla ele alınarak, bir anlamda çevre sorunu olarak oluşturan söz konusu metruk yapıların mimarlık, şehircilik ve peyzaj mimarlığı yönleri ile değerlendirilmesine dayalı çözümler önerilmesi amaçlanmaktadır. Çözüm önerileri ise, metruk yapıların varlık süreçlerine göre ve yazının başında yapılan tipolojik sınıflandırma çerçevesinde ele alınmaktadır. Yazının sonunda ise genel bir değerlendirme ve irdeleme yapılarak ortaya çıkan net sonuçlar maddeler halinde sıralanmaktadır.

Keywords

Abstract

The increased unused derelict buildings in today's urban living conditions and their continued unresolved existence have already become a major problem in the whole world. The impact of these unused derelict buildings over urban conditions remains a disturbed subject in our era of architecture, urbanism and landscape architecture disciplines. The conservative and sustainability policies, which gradually increase their validity all over the world urban cities, are planned to apply for all types of urban fabric. In this case, the concentration of unused derelict buildings in urban living appears to be a clear inhibitory factor to these policies. With this in mind, the existence processes of derelict buildings, types, the causes of formation and the negative effects brought on urban fabric are analyzed and in this regard a number of solutions aimed at the improvement and corrections are required. Accordingly, subject analysis has been addressed with this approach. Derelict buildings, which are seen as an environmental problem, are evaluated with respect to architecture, urbanism and landscape architecture and solutions which are based on these evaluations are intended to be recommended. The solutions are discussed according to the existence processes of derelict buildings and the framework of typological classification which has been addressed in the beginning of this article. An overview and net results that arise from extensive researches are itemized at the end of the article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics