ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİYLE YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ MEDYA ALGISI

Author:

Number of pages: 295-310
Year-Number: 2016-36

Abstract

Teknolojik gelişmelerin öncülüğünde özellikle internet ve bilgi – iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte medya faaliyetleri bir ivme kazanarak adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştır. Bizzat sektörün içinde yer alan yerel medya çalışanlarının medya algısını Elazığ ili örneklemiyle analiz edilmesine yönelik olan bu araştırmada Basit Rastgele Örnekleme yöntemi ile yaşları 20 yaş ve 60 yaş arasında değişen medya çalışanlarından oluşan 35 Kişilik bir örneklem grubuna öncelikli olarak araştırma tanıtılmış sonrasında da anket tekniği ile sorular yöneltilmiştir. Çalışmada Elazığ’da yerel medyanın editoryal bir sisteme göre hareket ettiği hipotezi doğrulanmıştır. Çünkü medya çalışanları yayın organlarında hazırladıkları materyalleri doğrudan sunamamış ve editoryal bir süzgeçten geçirmek zorunda bırakılmıştır. Bir başka önemli bulgu ise Elazığ’da yerel medya tarafsızlık ilkesi konusunda etik davranmamaktadır

Keywords

Abstract

Under the leadership of technologic developments, especially with the developments of internet and information-communication technology, media activities gain momentum and begin to be talked more and more. In this study media perseption which is surveyed by the media employees was analyzed with Simple Random Sampling method to 35 people who are between 20-60 ages with the sample of Elazığ province. Firstly the search was introduced and questions were asked with the survey technique. In the study, the hypothesis that the local media acted according to an editorial system in Elazığ was verified. Because media workers have not been able to present the materials they prepared directly in the media, they have been forced to pass an editorial filter. Another important finding is that local media do not act ethically in Elazığ on the principle of neutrality.

Keywords