SON DÖRT YILIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇLARININ DURAN TOP VE GOL ANALİZİ

Author:

Number of pages: 719-726
Year-Number: 2016-36

Abstract

Bu çalışmanın amacı son dört yılda oynana şampiyonlar ligi final maçlarında atılan gollerin oluşum biçimleri ve duran topların nasıl kullanıldığı ve nasıl sonuçlandığını ortaya koymaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan, (2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016), son dört yılın final maçları incelendi. Gol analiz kriterleri; gol zamanı, gol biçimi, gol vuruş tekniği-sayısı, gol başlangıç bölgesi, gol vuruşu yapılan bölge. Duran top analiz kriterleri; duran top zamanı, duran top biçimi, duran top vuruşu yapılan bölge olarak belirlendi. Maçlar internet ortamında kayıtlı bulunmaktadır. Maçlar için milli takımlar maç ve performans analiz departmanından alınan gol analiz çizelgesi ve duran top analiz çizelgesindeki uygun yerler işaretlenerek izlendi. Veriler ilk olarak el notasyon yöntemi ile çizelgelere aktarıldı daha sonra Araştırmada elde edilen veriler, Windows SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edildi ve Non parametrik test (Mann – Whitney U Testi) kullanılarak tablolar yapıldı. Anlamlılık düzeyi p>0.05 olarak alındı. Değişkenlerin Galip Takımlar ile Mağlup Takımlar Arasındaki Anlamlılık Düzeylerine bakıldı. Sonuç olarak; Galip gelen takımlarla mağlup olan takımların gol zamanı, gol biçimi, gol vuruş tekniği-sayısı, gol başlangıç bölgesi, gol vuruşu yapılan bölge. Duran top analiz kriterleri; duran top zamanı, duran top biçimi, duran top vuruşu yapılan bölgesi. Değişkenlere göre rakamsal olarak fark bulunmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to indicate the formation of the scores and the usage of dead balls, and how they result in last four years’ Champions league final matches. Last four years’ UEFA Champions League final matches ( 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) were analyzed. Goal analysis criteria are determined as; goal(score) time, formation of the goal , the numbers of goal shooting techniques, goal’s starting zone and the region of goal shooting, and dead ball analysis criteria are determined as; dead ball time, formation of dead ball and the spot of dead ball. Matches are registered on Internet. The matches were watched by marking the goal analysis chart and dead ball analysis chart, taken from the department national teams’ matches and performance analysis departments. Firstly, the data were transferred to the table by hand notion method and then, the acquired data of the study were analyzed using SPSS for Windows 22.0 software package and the tables were done using non-parametric tests (Mann-Whitney U Test.) The level of significance is taken as p>0.05. The significance level of variables was determined between the winner and defeated teams. In conclusion, there is a numeral difference according to the variables (goal time, formation of the goal, the numbers of goal shooting techniques, goal’s starting zone, dead ball analysis criteria such as dead ball time, formation of dead ball and the region of dead ball of winner and defeated teams) but no significant statistical difference was determined.

Keywords