TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDA SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-37
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 43-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Firmalar, markalar ve ürünler hakkında çokça bilginin paylaşıldığı sosyal paylaşım siteleri, satın alma sürecinin farklı aşamalarında tüketici kararları üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla ürün satın alma sürecini oluşturan; ihtiyacın belirlenmesi, alternatiflerin belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası değerlendirme aşamalarında sosyal paylaşım sitelerinin ne ölçüde etkili olduğunun tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 850 kişiden toplanan verilere dayalı olarak, satın alma sürecinin farklı aşamalarında tüketicilerin sosyal paylaşım sitelerini ne ölçüde kullandıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda kullanıcıların sosyal paylaşım sitelerinde çokça zaman geçirdiği ve bu siteleri satın alma sürecinin farklı aşamalarında orta düzeyde kullandıkları görülmüştür. Farklı demografik özelliklere sahip kullanıcılar arasında yapılan karşılaştırmalar, farklı tüketici gruplarının satın alma sürecinin farklı aşamalarında sosyal paylaşım sitelerinden farklı düzeyde etkilendiklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, satın alma öncesi aşamalarda sosyal paylaşım sitelerinin etkisi arttıkça, tüketicinin satın alma kararında sosyal paylaşım sitelerinin etkisinin arttığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Social networking sites, where a great amount of information is shared about firms, brands and products, affect consumer decisions during the different stages of purchasing process. Therefore, it is important to study the effects of social networking sites on addressing needs, determining alternatives, evaluating alternatives, purchase decision and post-purchase evaluations. In this study, based on data collected from 850 persons, the usage of social networking sites by consumers at the different stages of purchasing process was investigated. The results of the study show that users spend a great amount of time in social networking sites and they use such sites in the different stages of purchasing process at a moderate level. Comparisons made among users revealed that users with different demographics are affected at different levels. Moreover, as the effect of social networking sites increase on the pre-purchase stages, the effect of such sites also increase during purchasing decision stage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics