TİCARET TARİHİNDE YELKENLİ GEMİLERDEN BUHARLI GEMİLERE GEÇİŞTE TİCARİ FAALİYETLER VE MODERNLEŞME ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : İKTİSAT TARİHİ
Number of pages: 56-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İktisat tarihinde 18.-19 Yüzyılda Osmanlının deniz ticareti üzerine yapılan bu çalışma buharlı gemilerle modernleşme çabaları temel olarak ele alınmıştır. Deniz ticaretinin temellinde iktisat ve iktisat tarihi açısından politik, askeri, idari birçok konuyu kapsamakta olsa da aslen deniz ticaret konusu üzerinden ilerlemektedir. Bu açıdan hareket edildiğinde bu çalışma için politik, askeri ve idari konular elenmeden, içinde yer alan sosyal ve kültürel olgular etrafındaki örülüşü ile şekillenen bir iktisat tarihi yöntemi söz konusu olmuştur. Binlerce yıldır devam eden denizden yararlanma çaba ve uğraşılarının araçları geliştikçe, kapsamları çeşitlenip, alanları genişledikçe, örgütlenerek güçlenip, kendi kurallarını ürettikçe "De¬nizci Toplumlar" - "Denizci Milletler" - "Denizci Devletler" tarihi varlık alanına çıkmıştır. Bunlar arasında deniz kaynak ve imkanlarının daha çok ve daha etkin bir biçimde kullanılmaları konularında acımasız rekabet ve mücadeleler insanlık tarihinin önemli bir bölümünü ve hatta acımasız savaşları oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

This study is based on efforts of Otoman Empire modernizing the sea trade by using steam ships between 18th and 19 century. Sea trade is mostly covered by economics and likewise history of economics is influenced by politics, military and administrative issues, however it is basiclyshped by sea trade. In this perspective this study covers the history of economicy methodology by including politics, military and administrative issues which take place anda re surrounded by social and cultural facts. While the search of benefiting the sea trade was growing and the instruments to achieve it were varying and the scope of the benefits were keep widening, and rules for regulation were produced, there emerged the facts as naval societies or sea nations or even marine governments. Through out the history there were cruel competition and conflicts amongst these nations, unfortunately some lead to fierce and devastating wars.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics