GÖNÜLLÜLÜK VE MARKA BAĞLAMINDA ÖZEL VE KAMU KURUMLARININ FİLANTROPİ YAKLAŞIMLARI

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : İLETİŞİM
Number of pages: 517-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, kamu ve özel sektör kurumlarının filantropi davranışları ve bu davranışlar arasındaki farklar tanımlanmaktadır. Kurumsal filantropi çatısı altında farklı amaç ve uygulamalarla ele anılan kavram, marka itibarı ve gönüllülük açısından değerlendirilmiştir. Birinci aşamada özel sektör kurumlarının, filantropiyi kendi marka yönetimi ve ekonomik performansını arttıran bir algıyla ele alınmasına değinilirken, öte taraftan kamu kurumlarının saf bir filantropi ruhuyla gönüllülük esaslı yaklaşımı işlenmektedir. Buna göre çokça tartışılan kurumların filantropi davranışları, üç farklı yapıdaki Türk kurumlar olan: Koç, Kızılay ve İKSV üzerinden çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Behaviours of public and private corporations and differences between them are defined in this paper. The concept is evaluated in terms of brand reputation and volunteering, which is handled for different purposes under the structure of corporate philanthropy concept. Firstly, mentioned that private corporations takes this concept to increase their brand management and economic performance, while public services are taking it with an understanding of pure philanthropy, which is volunteering based approach. Accordingly, the debates over philanthropy behaviors of the corporations tried to be examined over the three different Turkish corporations named: Koç, Kızılay and İKSV.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics