ANKARA, ALTINDAĞ, OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARINDA SUYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 557-580
Year-Number: 2016-36

Abstract

Ankara hamamları fazlaca çalışılan bir konu olmasına rağmen suyolları açısından yeteri kadar araştırılmamıştır. Yapılan çalışmalar çoğunlukla mimari kompozisyon üzerine yoğunlaşmış, yapılar; pasif yaşam koşularından su sitemlerini de içeren fonksiyonel sistemlerin irdelenmesi açısından değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, bu araştırmada Ankara, Altındağ’daki Osmanlı dönemine ait altı adet hamam yapısı suyollarının tespiti açısından incelenmiştir. Özgün suyolları ve sistemlerini iyi anlamak, bu yapıların mimari bütünlüğünün tamamlayıcı öğelerinin anlaşılmasının yanında, performanslarını devam ettirmeleri ve restorasyon aşamasında korunacak öncelikli değerler/elemanlar arasında yer almaları açısından önemlidir. Söz konusu su sistemi elemanları mimari, teknik, tarihi ve belge değeri taşımalarının yanı sıra, pek çok hamam yapısında yeni tesisat sistemleri ile yenilenerek yok edilen öğeler olduklarından, günümüzde artık enderlik değeri de olan, bu nedenle belgelenmeleri fazlaca önem taşıyan yapı unsurlarıdır. Kaynak ve arşiv araştırması, arazi incelemeleri çalışmada kullanılan başlıca araştırma metotlarıdır. Bu çalışma ile araştırmaya konu hamam yapılarında su sistemlerinin kısmen korunduğu, ancak her yeni onarımın yeni kayıpları beraberinde getirdiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Even though Ankara hammams have been studied a lot, they have not been investigated sufficiently in terms of their waterways. The studies mostly focused on architectural composition of the baths, and not evaluated in terms of their functional systems including water systems as part of passive survivability means. Hence, in this study in total six Ottoman period baths located in Ankara, Altındağ province have been investigated in order to detect their waterways. Well understanding of original waterways and systems in the case study baths as part of this study is important not only for the understandings of these supplementary components of architectural integrity in these baths, but also for the sustainability of their performance and appear as priority values/elements during their preservation studies. Those water system elements have architectural, technical, historical, and documentary values, as well as they have rareness value today because of their demolish and renewal with the new technology in most of the baths. Thus, their documentation is highly an important issue. Literature survey, in situ studies, and archival investigations are the primary methods of this study. With this study, it is understood that in case study baths water systems have been preserved to some extent, yet each new restoration effort causes new damages to these systems.

Keywords