TÜRKİYE’DE FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON TEMELLİ ÖĞRENMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1-13
Year-Number: 2016-36

Abstract

Eğitim kurumlarında bireylere sunulan fen eğitiminin öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenler tarafından birden fazla öğrenme yaklaşımı, yöntemi, teknik ve uygulamalarından yararlanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan argümantasyon, öğrencilerin öğrenmesini sağlamak için günlük zorluklara karşı bilimsel uygulamalara başvurmak ve bir sonucun gerçeğine diğer bireyleri ikna etmek için savunulabilir yollar geliştirmek gibi eylemleri yapabilmek için karmaşık bir akıl yürütme süreci olarak tanımlanmaktadır (Bulgren, Ellis & Marquis, 2014, s.82). Bu araştırmada fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili Türkiye’deki akademik dergilerde yayınlanan araştırmaların betimsel içerik analizi yapılarak, belli bir zaman süreci içerisinde fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenme ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalardaki eğilimleri ortaya koymak ve bir durum değerlendirmesi yapmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Multiple learning approaches, methods, techniques and practices are utilized by teachers in the teaching-learning process of science education offered to i

Keywords