HZ. PEYGAMBERİN AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI

Author:

Number of pages: 36-67
Year-Number: 2016-36

Abstract

İslâm dininin inanç, ibadet, ahlâk ve muamelelerle ilgili düzenlemeleriyle hayatın her alanını kuşatan, mü’minin hayatını dolduran bir din olma özelliği, Müslümanları her meselenin çözümünü öncelikle dinde aramaya sevk etmektedir. Bu da Müslüman dindarlar için dinî danışma ve rehberliği daha da önemli kılmaktadır. İnsanlık tarihinin her döneminde olduğu gibi, Hz. Peygamber döneminde de insanlar, yetersiz kaldıkları konularda bir rehbere danışma ihtiyacı duyuyorlardı. Peygamberliğin gerektirdiği zekâ, anlayış, güvenilirlik, ismet gibi özelliklerinin yanında, başta iletişim becerileri olmak üzere liderlik vasıflarına en ileri düzeyde sahip bir rehber olarak Hz. Peygamberin aralarında bulunması, ashap için büyük bir şanstı. Hz. Peygamberin danışmanlığının önemli bir boyutunu ise aile danışmanlığı oluşturuyordu. Onun aile danışmanlığı kapsamında değerlendirilebilecek eş seçimi, evlenme, boşanma, nafaka, velâyet, eşler arası ve aile bireyleri arasında yaşanan problemler vb. konularda ashabına danışmanlık ettiğine dair pek çok rivayet bulunmaktadır. Yine o, yerine göre dünürlük, yerine göre aile arabuluculuğu veya aile hakemliği yapmıştır. Bu araştırmanın konusunu, Hz. Peygamberin sünnetinde aile danışmanlığı uygulamaları oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The characteristic of the Religion of Islam, which is a religious that encircles every aspects of life via regulations regarding faith, moral and treatments and fills the life of a believer, prompts Muslims to look for the solutions of all issues especially in the religion. This makes religious consultancy and guidance even more important for the religious Muslims. As it was at every period of human history, people were in need of consulting a leader regarding the issues, which they were incapable, during the era of His Holiness Prophet too. Presence of His Holiness Prophet, a guide who had the leadership qualifications that were required by prophecy such as notably communication skills besides intelligence, understanding and impeccancy, among them was a big fortune for the companions of Prophet Muhammad. His Holiness Prophet’s duties of conveying, enouncing and educating the revelation, which he received, were guidance all by itself. Family consultancy constituted significant extent of His Holiness Prophet’s consultancy. There are great deals of stories about his consultancy to his companions regarding mate selection, which can be evaluated within the scope of his family consultancy, marriage,

Keywords