KIRGIZİSTAN’DA SON DÖNEM DİN EĞİTİMİ GELİŞMELERİ

Author:

Year-Number: 2016-36
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Din Eğitimi
Number of pages: 233-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağımsızlıklarını ilan etmeden önce de ilan ettikten sonra da Orta Asya Türk Devletlerindeki tüm gelişmeler, ülkemizde özellikle yakından takip edilmektedir. Bu gelişmelerin önemli noktalarından biri de din eğitimi çalışmalarıdır. Bu açıdan Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Tarafından 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Bişkek/Kırgızistan’da gerçekleştirilmiş olan “İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler Arası İlişkiler” konulu Uluslararası sempozyuma katılımcı olarak gittiğimiz Kırgızistan’da, Din Eğitimi açısından yerinde incelediğimiz gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği görülmüş bulunmaktadır. Bu nedenle gerek Kırgızistan’da gerek Türkiye’de, Kırgızistan din eğitimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılsa da son dönem din eğitimi uygulama ve gelişmelerinin belirtilmesi gerektiğinden dolayı bu çalışma ortaya çıkmıştır. Çalışmada öz itibariyle tarihi süreçten bahsedilerek son yıllardaki din eğitimindeki gelişmeler konusunda bir değerlendirme yapılacaktır. Özellikle 2014 yılında Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığının oluşturmuş olduğu ve içinde Türkiye-Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanının başkanlığında diğer İlahiyat Fakülteleri Dekanları, Dini Kurum ve Kuruluşların yönetici ve idarecileri ve Medreselerin yönetici ve hocaları olan 20 kişilik bir Din Komisyonunun hazırlayıp Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığına sunmuş olduğu “Kırgızistan’da Dini Durum Ve Din Eğitimi (Durum Analizi ve Öneriler)” adlı araştırma raporundaki din eğitimi gelişmelerinden bahsedilerek genel bir durum değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

After declaring before the declaration of independence in all developments in the Turkish states in Central Asia, in our country are monitored especially closely. An important aspect of this development is work in religious education. In this respect, Araşan Social Sciences Institute of Theology by 28 to 30 April 2014 in Bishkek/Kyrgyzstan which took place in “Formation of Islamic Studies and Relations between Islamic Studies” on Kyrgyzstan we went as a participant in international symposia, we have seen over the developments in terms of Religious Education, It has been shown to proceed quickly. Therefore both in Kyrgyzstan and in Turkey, although several studies have been undertaken, about religious education in Kyrgyzstan, this study has emerged because the application and development of recent religious education should be mentioned. The study of the historical process as self mentioning an assessment will be made about the developments in religious education in recent years. Especially, in 2014 which was created by the Kyrgyz Ministry of Education and in Turkey Manas University-Faculty of Theology under the chairmanship of Dean, Deans of other Faculties of Theology, Religious Institutions of managers and administrators and Madrasa of managers and prepare a 20-person Religious Commission that teachers which it was submitted to the Kyrgyz Ministry of Education “Religious Status and Religious Education in Kyrgyzstan (Situation Analysis and Recommendations)” mentioning the religious education developments in his research report, a general assessment of the situation will be made.

Keywords