OĞUZ ATAY’IN ROMANLARINDA KORKU ve PARANOYA

Author:

Number of pages: 660-680
Year-Number: 2016-36

Abstract

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar adlı romanlarında bireyin toplumla yaşadığı uyumsuzluk, kahramanların bütünden kopmalarına ve yalnızlaşmalarına neden olur. Her iki romanda da farklı nedenlerle kendine ve topluma yabancılaşmış kahramanların varlığından söz edilebilir. Yabancılaşma durumu, kahramanların toplumla ilişkilerini belirleyen duygu ve düşüncelerin arkasında varlığını hep hissettirir. Birey ve toplum arasındaki uyumsuzluklar neticesinde kahramanlar korku, parçalanma, önyargı gibi durumlarla baş etmek zorunda kalırlar. Romanlarda korku, farklı biçimleriyle ele alınmıştır. Metnin dokusuna yayılan bu korku varoluşsal bir tona da sahiptir. Varlığını bazen ölüm korkusu bazen de yaşama korkusu olarak hep hissettirir. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar romanları “korku” teması bağlamında ele alınıp değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

In Oğuz Atay’s Tutunamayanlar and Tehlikeli Oyunlar, the unconformity of the i

Keywords