KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 651-659
Year-Number: 2016-36

Abstract

Derecelendirme bir kurum, şirket, ülke ya da bireyin temerrüde düşme olasılığını hesaplayan bir değerlendirme işlemi olarak nitelendirilmektedir. Bu özelliğiyle kredi derecelendirme kuruluşları geçmişten günümüze finansal sistemin vazgeçilemez bir parçası olmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşları özellikle 2008’ de yaşanan küresel finansal krizden bu yana ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Bunun sebebi yüksek kredi notlarına sahip şirket ve fonların birbiri ardına gelen iflaslarıdır. Küresel krizle birlikte kredi derecelendirme sistemi ve kuruluşları mercek altına alınarak sistemin yeniden kurgulanmasına ilişkin çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle kredi derecelendirme sistemi ve derecelendirme kuruluşları kavramsal açıdan ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca küresel finansal krizin ardından kredi derecelendirme kuruluşlarına yöneltilen eleştiriler, yeni düzenlemeler ve alternatif çözüm arayışları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The rating is described as an evaluation process that calculates the likelihood that a corporation, company, country or i

Keywords