DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE TÜRK SPORU

Author:

Number of pages: 581-592
Year-Number: 2016-36

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan spor, hem bireylerin hem de bazen milletlerin birbirleriyle rekabetlerini ortaya koyabilmelerinin en güzel ve en eğlenceli yoludur. Türkler en eski çağlardan bugüne dünyanın en köklü milletlerinden birisi olarak insanlık tarihi boyunca yapılagelen tüm spor alanlarında çok önemli birikimler ortaya koymuştur. Avcılık, okçuluk, ata binme, güreş, kılıç, koşu gibi kadim spor dallarında Türkler en üst düzeye ulaşacak bir boyutta sporla iç içe bir hayat sürmüşlerdir. Türklerin en eski destanlarından birisi olan Dede Korkut Hikâyelerinden yola çıkarak eski Türklerin spora bakış açıları, hangi spor dallarıyla uğraştıkları ve bu sporların Türklerin günlük hayatı içerisindeki yeri ve önemi hakkında önemli bilgilere ulaşıyoruz. Buradan hareketle, Dede Korkut Hikâyelerinde geçen geleneksel Türk sporları ile ilgili bilgileri ortaya koyabilmek bu makalenin ana hedefi olacaktır.

Keywords

Abstract

Sport which has a backround as long as history of humanity is the most pleasant and entertaining way to reveal the rivality among people for both i

Keywords