NASREDDİN HOCA FIKRALARI İLE ORTAÖĞRETİMDE PSİKOLOJİ ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2016-36
Number of pages: 324-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim psikoloji dersinde yardımcı bir öğretim aracı olarak Nasreddin Hoca fıkralarının kullanılabilme potansiyelini göstermektir. Bu çerçevede Türk kültürünün önemli güldürü unsurlarından birisi olarak görülen ve aynı zamanda düşündürücü niteliklere de sahip olan Nasreddin Hoca fıkralarının mesajları, psikoloji dersi öğretim programının kazanımları, açıklamaları ve etkinlik örnekleri bağlamında analiz edilerek, fıkraların psikoloji dersi açısından eğitim-öğretim işlevi gösterilmeye çalışılmıştır. Doküman inceleme yönteminin kullanıldığı çalışmada, farklı kaynaklarda yer alan yaklaşık 400 fıkra incelenmiştir. Bu fıkralardan 22 tanesinin psikoloji dersinde kullanılabilmek için uygun olduğu saptanmıştır. 22 fıkranın 7 tanesi Kohlberg'in ahlakî gelişim kuramı, 2 tanesi Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı, 1 tanesi önyargı kavramı, 1 tanesi çatışma türleri, 9 tanesi savunma mekanizmaları ve 2 tanesi empati kavramı ile ilişkili bulunmuştur. Söz konusu bu fıkraların psikoloji dersinde bir öğretim aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to demonstrate the potential usability of Nasreddin Hodja anecdotes as a supportive teaching tool in psychology classes in secondary education. Within this framework, the messages of the Nasreddin Hodja anecdotes, which are considered as one of the important elements of humor in the Turkish culture and also have thought-provoking characteristics, were analyzed in the context of the attainments, explanations and exemplary activities of the psychology course curriculum, and it was attempted to demonstrate the educational functions of these anecdotes in terms of psychology classes. Document review method was employed in the study, which included the review of approximately 400 anecdotes from different resources. It was determined that 22 of these anecdotes were suitable for use in psychology classes. Of these 22 anecdotes, 7 were found to be related to Kohlberg’s theory of moral development, 2 with Piaget’s theory of cognitive development, 1 with the concept of prejudice, 9 with defense mechanisms, and 2 with the concept of empathy. It was concluded that the mentioned anecdotes could be used as a teaching tool in psychology classes

Keywords