İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2016-34
Number of pages: 546-553
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada ilkokul öğrencilerini uygulamalı trafik eğitimine yönelik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Yeniçağa'da eğitim öğretim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin tamamı uygulamalı trafik eğitimini beğenmiştir. Öğrencilerin kırmızı ışıkta durma, sarı ışıkta hazırlanma, yeşil ışıkta geçme, emniyet kemerini takmalıyız, yaya geçitlerinde yavaşlamalı yayalara yol verme, alt ve üst geçitleri güvenli geçişler için kullanma, hız sınırlarına uyma, karşıdan karşıya geçerken sola sağa bakarak geçme, trafik işaret levhalarını öğrenme, yayalara saygılı davranmak gibi trafik kurallarını öğrendikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin % 96'sı trafik kurallarını öğrendikten sonra öğrendiklerinin uygulamalı trafik eğitimi sonrası kalıcı olduklarını belirtmişlerdir. Uygulamalı trafik eğitimine katılan öğrencilerin tamamı bu eğitimlerin devam etmesini istemişlerdir.Bu kapsamda trafik eğitimlerini ilkokul düzeyinde uygulamalı eğitimlere yer verilerek uygulanması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Elementary school students in the study was aimed to determine the perception of practical traffic education. 50 students receiving education in Yeniçağa constitute the study group. Data were collected using a structured interview form. According to the findings of the research students are like all the practical traffic education. Students stop at a red light, preparing the yellow light, pass the green light, we must buckle up, give way to pedestrians should slow down the passage pedestrian use for underpasses and overpasses are safe transitions, obey speed limits, across the crossing go looking left and right, learn the traffic signs, acting as respectful to pedestrians on the finding that 96% of ulaşılmıştır.öğrenci learn the traffic rules after learning of traffic rules, they said they are permanent after they learned practical traffic education. All of the students who participated in the practical training of traffic they want to continue the training. In this context, the implementation of traffic education giving place to the practical training at the elementary school level is important.

Keywords