SOĞUK HADDELEME KENAR KESME BIÇAKLARININ TEDARİK ZİNCİRİ AÇISINDAN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-34
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulama
Number of pages: 528-545
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi performans değerlendirmesinin doğru yapılması ve bunun sonucunda uygun tedarikçi malzemelerinin kullanılması üretimin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, tedarikçi performans değerlendirme kıstaslarının doğru seçimi ve iyi bir tedarikçi değerlendirme metodunun olması küresel rekabet ortamında firmaların başarılı ve devamlı olmasında vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bu çalışmanın amacı üretimde verimliliğin arttırılması amacıyla demir çelik sektöründe tedarik malzemeleri ile ilgili veri tabanı oluşturmanın ve bu veri tabanının tedarikçi performansı değerlendirmedeki önemini göstermektir. Soğuk haddeleme aşamalarından biri olan Soğuk Haddehane Asitleme Hatlarında üretim aşamasında kullanılan işletme malzemelerinden olan kenar kesme bıçaklarının temin edilme ve kullanım süreci boyunca performanslarının nasıl takip edildiği hakkında bilgi verilecektir. Veri tabanından direkt olarak bilgi alan ve değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yöntemini (AHP) kullanan veri tabanı temelli tedarikçi performans değerlendirme süreci anlatılacaktır.

Keywords

Abstract

A good performance evaluation of suppliers in supply chain management and consequently use of suitable suppliers’ materials is important for increasing production and reducing costs. Therefore, the right choice of supplier performance evaluation criteria and a good supplier evaluation methods is the indispensable factors for the firm to be the success and sustained in the global competitive environment. The aim of this study is to demonstrate the importance of creating a database for supplier materials and using this database in the evaluation of supplier performance in order to increase production efficiency in the iron and steel sector. In The Cold Rolling Mill Pickling Line, knowledge about procuring of side trimmer blades which are the supply materials used in the manufacturing process and knowledge about how their performance is changing throughout the process will be given. Supplier performance evaluation process based on the evaluation method of the Analytic Hierarchy Process (AHP) which uses data directly from the database will be explained.

Keywords