NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA ULUSLARARASI GÖÇ VE DOĞU AKDENİZ: DURUMLAR, ETKİLER, OLASILIKLAR

Author:

Year-Number: 2016-35
Number of pages: 237-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yoksulluk, adeta uluslararası göçün ikiz kardeşi olarak adlandırılmaktadır. Öyle ki günümüzde küresel ekonominin neoliberal siyasalarının toplumlarda sınıflararası farkları artırdığı görülmektedir. Bu sayede artan kişisel yoksulluklar, ülke-içi şiddet ve çatışma riskleri ile beslenince de, insanın temel hakkı olan yaşam hakkının korunması çerçevesinde, bir yerden bir yere göçmek zorunluluk haline gelmektedir. Bu anlamda, küreselleşmenin en tipik olgularından birinin göç hareketlerindeki artış olduğunu söylemek mümkündür. Bu meyanda, Doğu Akdeniz’de, Orta Doğu ve Afrika çıkışlı göç hareketlerinden en fazla etkilenebilecek potansiyele sahip coğrafya Kıbrıs adasıdır. Zira adada, AB toprağı olmakla göçmen ve mülteciler için cazibeye sahip GKRY, Türkiye’ye çok yakın olmakla coğrafi mevki olarak hayli avantajlı konumdaki KKTC devletleri bulunmaktadır. Bu çalışma, önümüzdeki dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında daha da artabilecek savaş ve çatışma risk ve ortamları bağlamında, kısa vadede Kıbrıs adası için doğabilecek uluslararası göç etki ve olasılıklarını, dünyanın güçlü emperyal ekonomilerinin uyguladığı neoliberal-küresel çıkar siyasaları bağlamında irdelemek amacındadır.

Keywords

Abstract

Today poverty is almost known as the twin brother of international migration. As recent neoliberal policies of the global economy increases, it is observed that the differences in the communities of interclasses. Therefore, increasing personal poverty, country-fed up with violence and the risk of conflict, within the framework of the protection of the right to life as a fundamental human right, is becoming a necessity emigrate from place to place. In this sense, one of the most typical cases of globalization is on the rise, it is possible to say that the movements of the migration. Globalization is literally “space-time” in the form of a jam, brings the intention of facilitating the immigration of persons social developments. In this regard, the eastern Mediterranean, Middle East and Africa geographies have the potential to be most affected from migration movements from the island of Cyprus. Thus island, it has appeal for immigrants and refugees to the EU territory of Cyprus, Turkey as a highly advantageous geographical position of being very close to the location of the TRNC in the States. In this study, in the coming period, which increased the risk of war and conflict in the Middle East and North Africa and in the context of the environment in the short term, the impact of international migration and possible prospects that may arise for the island of Cyprus, for the imperial neoliberal policies implemented by the world’s most powerful economies aims to examine in the context of global interest.

Keywords