İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN (1939-1945) KADIN GİYİMİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-35
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar, Tekstil ve Moda Tasarımı, Görsel Sanatlar, Giyim Tarihi
Number of pages: 539-555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı’nın şartları sosyal yaşamın her alanını etkilemiştir. Etkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlardan birisi de kadın giyimidir. Savaş ortamında kadınlar ordu dâhil birçok alanda erkeklerin yerini almıştır. Kadınların sosyal hayatta aktif rol almasıyla birlikte giysiler sadeleşmiş, bir tür sivil üniforma tarzına geçilmiştir. Orduda görev alan kadınlara üniforma, fabrikada çalışan kadınlara işçi tulumu giyme ve saçlara türban takma zorunluluğu getirilmiştir. Hâkim olan askeri havayla, sivil moda da askeri üniformalardan izler taşımaya başlamıştır. Fransa’da ölçüsüz kumaş ve süsleme kullanımı terkedilmiş, İngiltere’de ise karne ve kuponla kıyafet dağıtılmasına başlanmıştır. Fazla kumaş kullanılması yasaklanmış, ipek çorap yerine naylon çorap kullanımı yaygınlaşmıştır. Etek boyları kısalmış ve elbiseler Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sade halini almıştır. “İdare ve tamir et” kampanyası yürürlüğe girmiş, rasyonellik, kemer sıkma ve kullanışlılık anlayışı yaygınlaşmıştır. Ev terziliğinin ve örgünün popülaritesi artmış, hükümetlerin ve moda dergilerinin desteklediği kampanyalarla kadınlar eski yün kıyafetlerini söküp yenilerini örmüş, erkek ceketlerini kendilerine yeniden uyarlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı siyasal ve ekonomik şartların kadın giyimi üzerindeki etkilerini örnekleyerek açıklamaktır.

Keywords

Abstract

As it is well known, poor conditions of the Second World War negatively affected almost every field of social life in the western world. Women dressing and fashion was one of the fields where this effect was intensively felt. The women as labor force, during the war period, replaced men in many sectors including armies. That, women played active roles in social and work life, led to simplification of, and transition to civilian uniform style in, women dress. Women in the army were obliged to wear uniform while women working in the factories were forced to wear boiler suits and turban. The prevailing military atmosphere impelled the civilian fashion to carry some traces of military uniforms. French fashion industry abandoned the habit of excessive consumption of fabric and ornament, and clothes were rationed in England as well. Economic restrictions also led to widespread usage of nylon stocking instead of silk stocking; shortening the length of skirts; and giving the simplest mode to dresses ever since the First World War. “Save and Repair” Campaign inspired a sense of rationality, austerity and usefulness. Dressmaking at home and hand-knitting became popular. The governments and fashion magazines organized campaigns encouraging women to unravel their old woolen dresses and reweave, and remodel men jacket for women. In this paper, I aim to explore and analyze the effects of the social, economic and political conditions created by the Second World War on women clothing by using certain examples from the countries which were a part of the war.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics