KENT PARKLARININ YAŞLILARIN PSIKOSOSYAL YAPISINA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 166-183
Year-Number: 2016-35

Abstract

Kent parkları yaşlıların sosyalleşme ve ruhsal gelişime yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynar. Yaşlıların mekan kullanımlarının toplum genelinden farklı olduğu çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Özellikle psikososyal yapıları ve bu yapıya yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler çocuk, genç ve yetişkinlerden farklıdır. Ancak yaşlıların ruhsal yapısının sağlıklı gelişmesi için gerekli olan kazanımları elde edebilmeye yönelik ihtiyaçları ve bunları karşılayan etkinliklerin gerçekleşmesine imkan sağlayan mekansal olanaklara ilişkin bulgular ortaya koyan çalışmalar eksiktir. Bu çalışma kent parklarında yaşlıların kullanımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin Trabzon kentinde yaşlılar tarafından en çok tercih edilen üç park seçilmiş, yaşlıların buralarda gerçekleştirdikleri etkinlikler anket çalışmasıyla belirlenmiştir. Hangilerinin ruhsal hangilerinin sosyal gelişime yönelik olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Urban parks play a significant role in meeting the needs of older people for socialization and psychological development. The fact that older people’s usage of urban spaces is different from the general society has been established by various earlier studies. Especially, their psychosocial needs and as a reflection of these needs, the activities they perform in urban spaces are different from children, youth, and adults. However, there are not enough studies revealing older people’s need to access necessary facilitators for a healthy psychological development, and the characteristics of open spaces that allows the realization of the activities that will meet these needs. This study aims to investigate older people’s usage of urban parks. Three parks that are mainly preferred by older people in the city of Trabzon in Turkey were selected, and the activities they performed around these parks were determined via questionnaire studies. The activities that were essential for psychological development and the ones that were essential for social development were determined.

Keywords