EKONOMİK FAKTÖRLER VE SİYASİ DAVRANIŞ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 131-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi davranış, pek çok etkileyeni olan ve siyaset biliminin karmaşık konularından biridir. Ekonomi, bu faktörler içerisinde çoğunlukla dolaylı, bazen de doğrudan etki eden önemli bir faktördür. Bireyler açısından genel olarak ülkenin makro ekonomik göstergeleri, bireysel olarak da kendi ekonomik durumları ve bununla ilgili algılamalarının siyasi davranışlarında ve siyasi liderlik beklentilerinde çeşitli etkiler taşıdığı görülmektedir. Enflasyon, istihdam rakamları, milli gelir gibi ekonominin genel göstergeleri ile; bireylerin gelir durumları, meslekleri, ekonomik durumlarıyla ilgili algıları, geçmiş ve gelecekle ilgili değerlendirme ve beklentileri önem taşıyan unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Kriz dönemleri, ekonomik faktörlerin siyasi davranış ve liderlik beklentileri üzerindeki etkilerinin daha yüksek düzeye çıktığı dönemlerdir. Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin siyasi hayat üzerinde belirleyici etkileri olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Having a greatdeal of affecting criteria, political behaviour is one of the complicated subjects of political science. Among these factors, economy is the most important factor, affecting politics mostly indirectly and sometimes directly. Interms of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics