TURİSTİK DESTİNASYON ÜRÜNLERİNİN POPÜLERLEŞMESİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 544-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme iş ve sosyal yaşamda büyük değişiklikler yaratmıştır. Bu durum bireylerin ve işletmelerin, kurum ve kuruluşların hedeflerine ulaşabilmesi için daha teknolojik, hızlı, kolay ve ekonomik kanallar tercih etmesini sağlamıştır. Günümüzde turistik destinasyonlar kendilerini ve ürünlerini daha etkili ve hızlı pazarlayabilmek ve popülerleşmek adına en çok tercih ettikleri kanallardan birisi sosyal medyadır. Sosyal medya sayesinde bireyler destinasyonlarla ilgili bilgilere ulaşabilmekte, diğer bireylerle fikir alışverişinde bulunarak destinasyon ve ürünleri ile ilgili seçim yapabilmektedir. Bu bağlamda; çalışmanın ana amacı, turistik destinasyon ve sosyal medya kavramlarını açıklayarak destinasyon ve ürünlerinin popülerleşmesinde sosyal medyanın rolünü gözler önüne sermek olacaktır. Destinasyon ve ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için hedeflenen yeni stratejilere ulaşılmasında sosyal medya kullanımı popülerleşmek ve marka olmak adına büyük kolaylık sağlayacaktır

Keywords

Abstract

The development of technology and globalization has created major changes in work life and social life. In this case, i

Keywords