ÇUKUROVA’YA YERLEŞEN OĞUZ BOYLARI VE OBALARI’NIN KULLANDIKLARI YAYLA YOLLARI ÜZERİNDEKİ ANTİK YERLEŞİMLER

Author:

Year-Number: 2016-34
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 311-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

11. yüzyıldan itibaren Çukurova’ya yerleşen Oğuzlar, genelde sosyo-ekonomik durumları göçebe hayvancılığa dayanmasından dolayı, Toros Dağları içindeki, tarihin derinliklerinden bu yana kullanılan, geçitleri ve yolları kullanarak Çukurova’dan yüksek yaylalara veya Orta Anadolu’ya göçmektedirler. Bu göç yolları üzerinde Antik yerleşimler, kaleler, anıtsal kaya mezarları bulunmaktadır. Esasen bu göç yolları üzerinde bulunan Antik yerleşimlerin, büyük merkez konumunda olanlarından başka, henüz bir çoğunda yeterli araştırma yapıldığına rastlanmamıştır. Bu çalışmadaki amaçlardan ilki, günümüzde bölgede meskun olan Oğuzlar’ın yaylaya çıkmak için kullandıkları güzergahlar takip edilerek, varsa henüz üzerinde araştırma yapıldığına rastlanmayan yolları belirleyerek, önemlerini ortaya çıkarmak olmuştur ve çok önemli antik yol güzergahları tespit edilmiştir. İkinci amaç ise, tarih boyunca bölgeye hakim olan ve bölgede meskun olan toplumlar gibi, Oğuzlar’ın da, burayı sahiplenebilmek ve yurt edinmek için, yaptıkları değişimlere dikkat çekilmiştir. Oğuzlar bölgeye geldikleri 11. yüzyıldan itibaren, bölgedeki isimleri kendi kültür ve dilleri doğrultusunda değiştirmişler, yerleştikleri yerlere özellikle kendi boy, oymak ve aile isimlerini vererek, buraları yurt edinmişlerdir.

Keywords

Abstract

In the 11 th century Oğuz, who settled in Çukurova, ranch and they are migrant.And today some Oğuz are still ranch and they are migrant. They migrate to Central Anatolia and the plateaus which are in Taurus Mountains. There are antique villages cities and rock tomb in these roads. Among these, the big cities were examined. But the others stil aren’t examined. The first aim of this stuy is to examine the antique work on the roads which are used by Oğuz when the go to the plataue. By this means, we can find the antique works and closed antique roads and found the route of the road is very important. The second aim in this study is to find the names of have Çukurova which is changed by Oğuz. Oğuz have changed the names of the region since 11th.

Keywords