ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKANIN BAĞLAMSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TRB1 BÖLGESİ İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 51-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, algılanan örgütsel politikanın bağlamsal performans üzerine etkisi incelenmiştir. Saha araştırması, TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli imalat işletmelerindeki çalışanlar üzerinde yürütülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların çalıştıkları kurumu politik olarak değerlendirdikleri ve bu durumun da bağlamsal performanslarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the impact of perceived organizational politics on contextual performance. Field research is conducted on employees working in middle and big-sized manufacturing firms operating in TRB1 (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl). According to results, it is determined that participants perceive their firms as politic; and this perception has a negative impact on employees’ contextual performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics