BİZANS İMPARATORU I. JUSTİNİANOS’UN(527-565) EVRENSEL İMPARATORLUK ÇABALARI VE SONUÇLARI

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi-BİZANS
Number of pages: 212-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roma İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesiyle merkezi otoritenin güç kaybetmesi İmparatorların yeni çareler aramasına neden olmuştur. Dolayısıyla İmparatorluğun doğusuyla batısında birbirine bağlı olan ayrı yönetimler oluşturma çabası görülmüştür. Ancak birbirine bağlılığı esas olan bu imparatorluklar zamanla kopmaya başlamıştır. Bizans, izlediği politikalar nedeniyle uzun süre varlığını korumayı başarmıştır. Ancak Batı Roma İmparatorluğu toprakları Germen kavimler tarafından istila edilmiştir. Kendilerini hiçbir zaman Roma İmparatorluğu’ndan ayrı saymayan ve “Büyük Roma İmparatoru” olarak gören Bizans imparatorları bu tarihten itibaren, 1453 yılına kadar Roma İmparatorluğu’nun varisleri olarak batıda kaybedilen bu toprakları geri almaya çalışmışlardır. Bu çabalarının sebebi ise Roma’yı yeniden ihdas ederek evrensel bir imparatorluk haline dönüştürmek istemeleridir. Bizans imparatorları arasında bu konuda en hırslı ve azimli olanı ise I. Justinianos(527-565) olmuştur. Bu amaç uğruna birçok taviz vermek zorunda kalan İmparator doğuda en tehlikeli düşmanlarından biri olan Sasanilere ağır vergiler ödemeyi kabul etmiştir. Diğer yandan Balkanlar’da Türkler’e ve Slavlar’a karşı etkili bir mücadele verilememiştir. Bu dönemde dahilde de siyasi, iktisadi ve toplumsal bir takım olumsuzluklar yaşanmıştır. İmparator, evrensel imparatorluğunu tesis etmeyi başarsa da kendisinden sonra çok kısa sürede yeniden topraklar kaybedilmiştir. Haleflerine ise ekonomisi sarsılmış, dış politikası çökmüş, askeri sistemi zayıf ve iç siyasi çalkantılarla dolu bir devlet bırakmıştır.

Keywords

Abstract

The weakening of central control with the expansion of so the boundaries Roma Empire so the emperor led to the search for new solutions. For this reason it was seen that the eastern part of the empire was connected to the West in a separete effort. But this empire, which is based on interdependence, has begun to break with time. Byzantine policies have long been able to preserve their existence. But the Western Rome Empire’s territaries were invaded by the german tribes. Always count themselves form the Rome Empire and these lands in the West as heirs of the Rome Empire were lost trying to get back with huge empire’s until 1453 from this date. The reason for these efforts is that they want to recreate the Rome and transform it into a universal empire. Among the Byzantine Empire’s the most determined and ambitious in this regard is Justınıanos(527-565). The Emperor, who had to make many concessions fort his purpose, agreed to pay heavy taxes to the Sasan, one of the most dangerous enemies in the east. On the other hand, there wasn’t effective struggle aganist Turks and Slavs in the Balkans. There was also a political, economic and social in this period negativity. Emperor, even he manages to establish his universai empire after him were losted in very short time. The succussor of this successor the shaken foreign policy of the economy, left a collapsed military system and a state full of domestic political turmoil.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics