ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİNE GÖRE AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-35
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Din EĞİTİMİ
Number of pages: 121-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Ahlaki olgunluğun dindarlık eğilimleriyle ilişkisidir. Dindarlık eğilimine göre Ahlaki olgunluk düzeyinde farklılaşma olup olmadığı temel problemimizi oluşturmaktadır. Çalışma alan araştırmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (n=75), Edebiyat Fakültesi’nde (n=64), İlahiyat Fakültesi’nde (n=76) ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri (n=75) Fakülteleri’nde 2015–2016 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören öğrencilerden toplam 290 öğrenci üzerinde, basit tesadüfî yöntemle belirlenen örneklem grubunun Ahlaki olgunluk düzeyleri ortaya konulmuş ve dindarlık eğilimiyle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Testi ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yüksek bir ahlaki olgunluk düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this study is the relationship between with the tendency of religiosity of moral maturity. Our main problem consists of that whether to be any differences in moral maturity level level according to the tendencies of religiosity. The study is based on field research. Field research, was carried out on a total of 290 selected by simple random method from students who studying at Faculty of Communication (n=75), Faculty of Literature (n=64), Faculty of Theology (n=76) and Faculty of Engineering and Natural Sciences (n=75) at Gümüşhane University in 2015-2016 Academic year the spring semester. General screening model of ongoing in this research; the data has been obtained by “measurement of moral maturity”. Statistical analyses of data were done with One Way Variance (Anova) Analysis, T-test, Scheffe and Lsd tests. As a result of studies is understood to have a high level of moral maturity of university students.

Keywords