MODA PAZARLAMADA CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİ ALGISI

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 201-211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Moda; son yıllarda gerek televizyon programları sayesinde, gerek alım gücündeki artış nedeniyle, gerekse toplumdaki merak nedeniyle üzerinde fikir yürütülen ve toplumda sıkça konuşulan bir konu haline gelmiştir. Moda olan ürünler hayatın her alanında tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Moda her tüketici için farklı anlamlar ifade etmektedir. Moda olan ürünleri, tüketiciler psikolojik ve fiziksel anlamda farklı şekillerde algılamaktadırlar. İşletmeler de tüketicilerin bu algıları doğrultusunda pazarlama anlayışlarına şekil vermektedirler. Bunun için bazen ünlü, toplum tarafından sevilen kişileri, bazen televizyon programlarını, bazen de geçmiş dönemlerden kalan ürünleri kullanmaktadırlar. Bu çabalar karşısında günümüzde; modanın pazarlanmasında kadın ve erkeğin algılamaları daha önem kazanmıştır. Çalışmada tüketicilere yüzyüze anket uygulanmış ve moda pazarlama açısından cinsiyete göre tüketicilerin algıları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Recently, the fashion thanks to TV programs and the increase in purchase power and also the curiosty in the society, became a topic that thinking and opine on it and spoken widely. Fashionable products are confronting in the consumers in all aspects of life. The fashion gets a different mean in the eyes of the each consumer. Consumers perceive the fashionable products in different ways, psychological and physical as well. The firms would give a shape to their marketing concepts in the direction of consumers’ perception. In this way, they use sometimes famous and loved by the people of the community, sometimes television programs, sometimes remaining products from the past. Today, the fashion marketing context in regarding men and women perception has gained more importance. In this study, it has been conducted a face-off survey to the consumers to reveal consumers’ perception in the context of fashion marketing by sex.

Keywords