DELİLİK-DEHA İLİŞKİSİNİN ROBERT SCHUMANN ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE BESTECİNİN KREİSLERİANA ESERİNE DAİR İKİ FARKLI OKUMA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 474-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dahi yaratıcılar ile psikotik rahatsızlıkları olan kimseler arasında, düşünüş ve davranış biçimleri göz önünde bulundurularak benzer özellikler olduğu iddia edilmiş ve delilik ile deha arasındaki ilişki, konunun uzmanları tarafından farklı perspektiflerle özellikle 1950li yıllardan itibaren incelenmiştir. Bu alandaki araştırmaların konusu olmuş dahi bir besteci olan Robert Schumann için şizofreni, manik-depresiflik, obsesif-kompülsif ve bipolar davranış bozuklukları, frengi-nörosifiliz gibi farklı teşhisler ortaya atılmıştır. Robert Schumann üzerinden delilik-deha ilişkisini incelediğim bu çalışmamda, bestecinin “delilik betimlemeleri” yaptığı eseri Kreislerana’yı inceledim. Bu piyano yapıtının besteleniş aşamasında Schumann’ın E.T.A.Hoffmann’ın Kreisleriana ve Lebens-Ansichten des Katers Murr yapıtlarından ilham aldığı bilinmektedir. Otobiyografik özellik taşıdığına da inanılan bu eser için, hem edebiyatla, hem de bestecinin hayatıyla olan bağlantıları incelediğim iki farklı okuma gerçekleştirdim. İnternet ortamından ulaşılabilecek kayıtları referans gösterdim ve kullandığım nota örneklerinin bahsi geçen referans kayıtlardaki minutajlarını da belirttim.

Keywords

Abstract

It has been claimed that there are similarities between genius creators and psychotic i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics