GLOTTAL DÜZLEM AÇISINDAN KONUŞMACI/AKTÖR FORMANTI İLE LARİNKSİN VERTİKAL POZİSYONU İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 140-159
Year-Number: 2016-34

Abstract

Opera şarkıcılığında bulgulanan opera şarkıcısı formantına ilişkin önemli bir literatürün oluştuğu günümüzde, opera-dışı şarkıcılık türlerinde bulgulanan konuşmacı/aktör formantına (K/AF) ilişkin yeterince sayı ve nitelikte araştırmanın halen yapılmadığı görülür. Bu durum, K/AF bulgulanan şarkıcılık ve vokal icracılık türlerine yönelik eğitim süreçlerinde uygulanabilirliği olan bir metodoloji oluşturma çalışmalarında larinksin pozisyonuna ilişkin ne tür stratejilerin kullanılabileceğine ilişkin bir soruyu da cevapsız bırakır. Bu çalışmada larinksin vertikal pozisyonu ile ilişkisi bağlamında glottal düzlemli değişkenlerin K/AF'nın oluşumuna ne derecede ve hangi koşullarda katkı sağladığı hususu incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede, larinksin opera şarkıcılığında olduğu gibi vertikal olarak düşürülmesinin, vokal kıvrımlarda abdüksiyon eğilimi, incelme artışı, kapalı faz azalışı ve böylelikle de sesin üst spektral enerji zenginliği açısından negatif yönlü bir etki oluşturması nedeniyle, K/AF 'nın oluşumunda, glottal kaynak açısından olumsuz bir etkide bulunduğu görülmüştür. Bu çerçevede, K/AF tespit edilen şarkıcılık ve/veya vokal icracılık türlerine ilişkin ses eğitimi süreçlerinde düşük laringial pozisyon stratejisinin kullanılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Although there is a vast literature about opera singer's formant found in opera singers, it is seen that there is no enough research about speaker's/actor's formant that found in non-operatic singing and vocal styles. This fact are caused to some questions to remain unanswered, such as, what sorts of the laringeal position strategies can be used in development process of a methodology, applicable in the voice training practices in singing and vocal performance styles that use a voice quality containing speaker's/actor's formant. In this study, the role of glottal variables on the production of speaker's/actor's formant, in its relation to the vertical position of larynx was scrutinized. At a theoretical level it was evaluated, that because it's negative effect on the energy level of high (3-4 kHz) region of spectrum through causing increased vocal folds adduction, thinned vocal folds, and decreased CQ value, the lowered larynx like as used by opera singers, at the glottal level has a negative role on the production of speaker's/actor's formant. From this point of the fact, it was concluded that the lowered larynx must not be used in the voice training processes of singing and vocal styles that has speaker's/actor's formant phenomenon in their performance voice.

Keywords