MODERN HEYKEL SANATINDA KİNETİK BAŞLANGIÇLAR

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar Temel Alanı
Number of pages: 378-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. Yüzyıl, sanatçıların bilim ve düşünce dünyasındaki gelişim ve değişimlere paralel olarak yepyeni meseleleri sanatın gündemine getirdikleri bir dönem oldu. 1900’lerin başında, “Modern Sanat” adı altında, sanatsal sorgulamalar hız kazandı. Daha önce sanatın konusu olmayan birçok yeni mesele gündeme getirildi ve üzerine eserler üretildi. Hareket (Kinetik) kavramı da bu meselelerden biriydi. Başlarda Resim sanatının özellikle Kübizm ve Fütürizm gibi sanat akımlarının meselesi olan Kinetik kavramı, daha sonralarda Heykel sanatının da meselesi haline geldi. Resimsel çerçeveden çıkartılıp bizzat hareketli bir nesne olarak Heykel sanatının konusu oldu ve Konstrüktivizm sanat akımıyla birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İzleyicinin katılımıyla hareket kazanan heykellerin yanı sıra, hava hareketi ve motor gücüyle hareket kazanan heykeller üretildi. Optik bir takım oyunlarla hareket izlenimi yaratan eserler de Kinetik Sanat Akımı içerisinde yer aldı. Bütün bu gelişim süreci içerisinde Kinetik kavramının Heykel sanatındaki başlangıcını incelemek adına girişilen bu araştırma, betimsel verilerden oluşmaktadır. Araştırma konusu, ilgili sanatsal yayınların taranması ile oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

20th century was a period in which the artists revived novel subjects in accordance with the development and changes in science and thought world. At the beginning of 1990's, artistic questioning gained speed under the name of "Modern Art". Numerous of issues that haven't been the subject of art was came up and works done for it. Movement (Kinetics) was one of those issues. Initially, Kinetics was an issue of Painting Art; especially in the Cubism and Futurism movements and then it also became an issue of Sculpture Art too. Been taking out from the pictural frame, it became the subject of Sculpture Art as a kinetic object itself and was used commonly with The Constructivism movement. In addition to sculptures that gained movement with the participitation of audience, sculptures that move by air movement and engine power is also produced. The works that create impression of movement with some visual games are also involved in Kinetical Art Movement. In all those development process, this research that engaged in for examining the beginning of kineticism concept in sculpture art is consist of descriptive datas. Research subject consists of the scanning of the related art publications.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics