TÜRK SİYASAL VE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇ MERKEZİ: PATRONAJ VE DEPATRONAJ KAVRAMLARI

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 624-633
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihin her döneminde toplumsal ilişkilerin temelinde cereyan eden çeşitli merkezî güçler vardır. Bu güçler, toplumu ve bireyleri harekete geçiren, onları motive eden lokomotif güçtür. Patronaj ve depatronaj olguları, toplumun büyük menfaat çarkını çeviren, toplumsal hareketi sağlayan bir güçtür. Türkiye’de patronaj ve depatronaj kavramları tam olarak bilinmediği gibi, genellikle de yanlış kullanılmaktadır. Böyle önemli bir konu, kavramsal olarak da tam bilinemediği için patrimonyal sistemlerin ne olduğu da tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, siyasal sistem analizleri de doğru yapılamamakta, devlet-toplum ve birey ilişkileri tam olarak çözülememektedir. Kendi yarattığımız siyasal sistemi tanıma ve tanımlamada sıkıntılar çekmekteyiz. Kalkınma ve bilgi endeksli patronaj politikaları uygulanmadığı için insan kaynaklarımızı da yerli yerince değerlendirememekte, bu yüzden yeterince üretememe ve kalkınamama gibi çeşitli yapısal sorunlar yaşamaktayız. İşte bu mütevazi çalışmada, büyük bir toplumsal soruna, yani patronaj sorununa dikkat çekmekteyiz. Toplumun patronaj sorununun anlaşılmasına, küçük bir kapı açmak için ilk önce patronaj ve depatronaj kavramlarının ne olduğunu ve neden toplumsal ilişkilerin merkezinde yer aldığını anlamak gerekmektedir. Bu sebeple, ilk önce kavramsal olarak mesele ele alınıp, önemli bir toplumsal problemi gündeme getirmeye çalıştık. Ayrıca “depatronaj” kavramıyla sosyal bilimlere yeni bir kavram kazandırdığımızı ve depatronaj kavramının bilimsel olarak ilk defa bu makalede kullanıldığını belirtmek gerekir.

Keywords

Abstract

There are various central powers acting inn the basis of social relations in every period of history. Those powers are locomotive powers activating society and i

Keywords