СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛЬНОЙ

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 583-589
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilimsel çalışmada, içsel-ahlaki sorumluluklar sosyal ve felsefi bakış açısına göre araştırıldı. Yazar ahlaki sorumlulukları, modern demokratikleşme ve küreselleşme süreçleri altında daha önemli olduğunu kaydetmiştir. Aynı zamanda burada toplu, bireysel, gezegen ahlaki sorumlulukları açıklamış ve bilim adamları ile devlet çalışanları da dahil olmak üzere, ahlaki sorumluluklarını birer birer anlatmıştır. Makalenin yazarı, bir düzenleme kaynağı olarak ortaya çıkan sosyal yaşamda ahlaki sorumlulukları hangi forma bağlı değil, sadece bu sonuca odaklanarak irdelemeye çalışıyor. Sosyal görüşe ve vicdana dayalı olarak kontrol (öz-kontrol) ve değerlendirme (öz değerlendirme) işlevlerini gösteriyor.

Keywords

Abstract

In the scientific work investigated the moral responsibilities point of view from the social and philosophical aspects. The author noted that the moral responsibilities are more important under the processes of modern democratisation and globalization. At the same time here explained collective, i

Keywords