KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK TOPSIS YÖNTEMİNİN KULLANIMI: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 590-608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ve üretim maliyetlerinin düşmesi hemen her sektörde kıyasıya rekabetin yaşanmasına neden olmaktadır. Rekabet şartlarının bu denli zorlu olduğu piyasada ise kârlılık oranları azalmakta ve kuruluş yeri seçiminin önemi oldukça artmaktadır. İyi seçilmiş bir kuruluş yerinde hammadde temini, pazarlama, lojistik, ulaşım, nitelikli işgücü gibi pek çok etmene kolay erişim olanağı söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada Bulanık TOPSIS yöntemi ile Antalya’da özel hastane kuruluş yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Hastane yöneticilerinden oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilen formlar sonucunda ise Lara - Kundu bölgesi toplam üç aday arasından birinci seçilmiştir. Son olarak ise bu çalışmanın kısıtlılıklarından bahsedilmiş ve ayrıca bundan sonraki çalışmalara yön verebilecek bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The development in technology and the decreasing of production costs cause competition getting tougher and tougher. Within these conditions profitability ratios minimizes and location selection becomes more important. Because, a well decided location selection has many advantages such as logistics, marketing, qualified workers, being close to commodity, and transportation. In this study, it is tried to clarify the best location for a private surgery hospital in Antalya by using fuzzy TOPSIS approach. As a result, due to sector experts answers Lara - Kundu location has been chosen as winner from three nominees. Finally, disabilities about this article are told and some advices were given for investigations in the future.

Keywords