ANTİK ÇAĞDA DENİZCİLİK - İSKENDERUN KÖRFEZİ LİMANLARININ MİMARİ YAPILARI VE DENİZ TİCARETİNE, SİYASİ VE KÜLTÜREL HAYATA ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2016-33
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ESKİÇAĞ (İLKÇAĞ) TARİHİ
Number of pages: 325-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bölgenin Ege Dünyası, Orta Anadolu, Amik Ovası, Kuzey Suriye ve Kıbrıs ile çok öncelerden beridir bağlantılı olduğu görülmektedir. Pers istilası sırasında, Eskiçağ Dünyası’nda doğu medeniyetleri ile batı medeniyetleri arasında, ticaret ilişkileri sayesinde bir kaynaşma meydana gelmiştir. Kral Yolu’nun ana güzergahı ile bağlı güzergahları ve liman kentleri arasında, iktisadi ve ticari ilişkiler artarak daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Ovalık Kilikya’nın deniz ticaretindeki en büyük değeri İskenderun Körfezi Limanlarıdır. Buradaki kentler, Orta Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’nın Ovalık Kilikya üzerinden denize açılmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Bölgenin Suriye'ye kara bağlantısını sağlayan İskenderun sahasındaki liman kentleri önemli konumları itibariyle, stratejik değerlerini günümüzde dahi korumaktadır. Bu araştırmada amaç, bölgenin deniz ve kara ticaretindeki önemini, denizcilik ve liman inşa tekniklerinin gelişimini ve İskenderun Körfezi kentlerindeki doğal ve yapay liman mimari yapılarını belirtmek olduğu gibi, bölge kentlerinin Eskiçağ dünyasındaki kültürel, sosyal, siyasi önemlerine de dikkat çekmeye çalışmaktır.

Keywords

Abstract

According to the research of archaeological findings, it shows that this area has been related to the Aegean World, Central Anatolia, Amik Plain, Northern Syria and Cyprus since long before. During the Persian invasion, there occured a fussion between the western and eastern civilization in the Ancient World. Between the main route of King Road, the connected route and the port cities, the economic and trade relations has been increased and after that it has continued. The cities in the area which provide to sail, were the most important element for Central Anatolia and Upper Mesopotamia. The aim of this study, both explaining the importance of marine and land trade the development of the maritime and part construction techniques and the natural and artifical architectural structures in the cities of İskenderun Bay; and trying to attract attetion to cultural, social, political importance in the cities of the ancient world.

Keywords