ÜNİVERSİTELERDE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ YABANCI DİL DERSLERİNDE ANADİL KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 259-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde anadil kullanımı, bu alanda çalışan öğretim elemanları ve bilim adamları tarafından üzerinde uzun yıllardan beri tartışılan ve günümüze kadar da fikir birliği sağlanamayan bir konudur. Yabancı dil öğretimi yöntemleri, yabancı dil derslerinde anadilin kullanımı ile ilgili olarak farklı görüşler ortaya koymaktadır. Dolaysız Yöntem; yabancı dil öğretiminde anadilin kullanımını kesin olarak reddederken Oluşturmacı Yöntem; var olan bilgi üzerinden yeni bilginin işlenmesi prensibini benimsemektedir. Bu çalışmada; Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerin ve öğretim elemanlarının anadilin yabancı dil derslerinde kullanımına yönelik tutum ve düşünceleri bir vaka araştırması yöntemi ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The use of mother language in foreign language teaching is a subject that both foreign language educator and scientists studying in the area argue and have collisions. While Direct Method adopts a strict model of not using the mother language, constructivist approach foresees the processing of the new knowledge via existing one. By this way, in this study, the attitudes and the opinions of the students who have education at Akdeniz University School of foreign Languages and the teachers who give foreign language lessons will be tried to put forward in a case study method.

Keywords