İNTERNETTEN SONRA MAHREMİYET VE BU KONUDAKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : iletişim bilimleri
Number of pages: 568-582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mahremiyetin geçmişten günümüze uzanan çeşitli toplumlarda var olan bir olgu olduğu farklı bilimsel disiplinlerin farklı araştırmaları uyarınca ortaya konmuştur. 20. yüzyılda yaşanan ve internetin yaygınlaşmasının önemli ölçüde belirlediği teknolojik ve sosyal gelişmeler mahremiyet kavramına günümüzdeki halini kazandırmıştır. Bu çalışmada, internetin getirdiği yeniliklerin mahremiyete olan etkisine değinilecek, internette mahremiyet konusunda yapılan çalışmaların üzerinde durdukları boyutlar incelenecek bunun için de konu ile ilgili yapılan son dönemdeki bilimsel çalışmalar derlenecektir. Bu çalışmanın amacı bireylerin internetteki mahremiyetini merkezine alan araştırmaların, bireylerin internet sebebiyle yaşadıkları sorunları incelemek ve çözümlerine yardım etmek için gerekli olan zemini sağlayıp sağlamadığının analiz edilmesidir. Makalede internet ve mahremiyet konusundaki çalışmalar için sunulan önerilere de yer verilmiş bununla birlikte internet kullanıcısının karşılaştığı sorunların çözümüne geniş bir perspektiften yaklaşımın gerekliliği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Various studies of different scientific disciplines have revealed that privacy is a phenomenon which exists in various nations from the past to the present. Technological and social developments, which took place in the 20th century and are determined by the expansion of the internet significantly, have brought the concept of privacy in today’s status. In this study, the impact on the privacy arising from the innovations of the internet will be referred, accentuated aspects of studies about privacy on the internet will be examined and for doing that recently scientific studies on the subject will be compiled. The aim of this study is to analyse whether researches focusing on the privacy of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics