KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR YARDIM PROGRAMI: SİVAS ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-33
Number of pages: 130-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın yoksulluğunda görülen artış ve yoksulluğun kadınla özdeşleşmeye başlaması, ‘yoksulluğun kadınlaşması’ kavramını gündeme getirmiştir. Sorunun giderek artması ve gün geçtikçe daha fazla kadını etkilemesi nedeniyle yoksulluk ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış ve bir dünya sorunu haline gelmiştir. Dünyada yoksulluk sınırının altında yaşayan 1,5 milyar kişinin %70’nin kadınlardan oluştuğu bilinmektedir. Bu rakamlar kadın yoksulluğunun küresel bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Aşırı yoksulluk içerisinde yaşayan kadınların karşı karşıya kaldığı koşullar, yoksulluğu bir kuşaktan diğerine aktaran temel araçlardan birini meydana getirmektedir. Kadınların erkeklere oranla yoksullukla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kadınların iş gücüne katılımının az olması, eşlerini kaybetmiş ya da eşlerinden ayrılmış olan kadınların hem çocuklarına bakmak hem de çalışmak zorunda olması gibi sorunlar yoksulluk riskini arttıran önemli nedenlerdendir. Bu durumlarla karşılaşan kadınlar yoksulluğun en ciddi boyutu olan mutlak yoksulluk sınırında yaşamak zorunda kalmaktadır. Durum böyle olunca kadın yoksulluğu mücadele edilmesi gereken sorunlar içerisinde birinci sıraya yerleşmiştir. Kadın yoksulluğu ile mücadelede birçok çözüm mekanizması uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 2012 yılından buyana uygulanmakta olan Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yardım programı bu çözüm yollarından biridir. Bu yardım programının kadın yoksulluğu üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan bu çalışma ile bu yardım programının kadınların yoksulluğunu azaltmadığı, kadın yoksulluğu ile mücadelede çok etkin olmadığı ve kadın yoksulluğuna kalıcı çözüm olmaktan uzak olduğu ortaya konulmuştur. Diğer taraftan uygulanan EVEK yardım programının kadın yoksulluğu ile mücadelede geçici çözüm olduğu ve yoksul kadınlara anlık rahatlama sağladığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The increase of women’s poverty and poverty’s identifying with woman, bring up the term ‘womenizing of poverty’. Increasing of the problem, poverty has been become the whole worlds problem. 70 percent of 1.5 million people living under poverty border is women. This percentage makes women poverty become like global problem. The conditions of women are one of the main tools transfering poverty from generation to generation. The risk to meet poverty is higher on women than men. Some reasons make poverty increase are the low percentage of women’s work power, the widow’s inevitable burdenboth to work and bring up the children in the same time. This situation makes women’s poverty is the number one problem to struggle. Many different solutions in strugglin with women’s poverty are carried on. One of these solutions is the Help Program of women whose spouse’s death. This program has been carring on by the Social Assistance and Solidarity Foundation since 2012. This aim of this study is to reasearch the affect of this program on the women’s poverty in Sivas. For this purpose, a public survey were taken a poll among 350 women in this city. The study brings up that this program is insufficiant to struggle with the women’s poverty and to find a lasting solution. On the other hand, the study shows that EVEK help program provides temporary solution for women and puts women at ease temporary.

Keywords