CEZA, TUTUK VE ISLAHEVLERİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İLE ESKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMININ İŞGÜCÜ PİYASASI AÇISINDAN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : Sosyal Politika- Çalışma Hayatı
Number of pages: 413-429
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ceza sisteminde amaçlanan hükümlünün yaptığı hatayı tekrarlamaması ve topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu amaçla da yeniden sosyalleştirme kapsamında hükümlülere eğitim öğretim programları ile meslek kazandırılmaya çalışılmakta olup bu süreç hükümlünün tahliye olduktan sonra istihdam edilmesiyle sonlanmalıdır. Ancak herhangi bir dezavantaja sahip olmayan normal çalışma gücüne sahip bireyler için bile işgücü piyasasında istihdam edilmek oldukça zorken, pek çok önyargıyla karşı karşıya kalan eski hükümlülerin bu durumlarına bir de eğitim yetersizliği eklendi mi istihdamı neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Ancak bu kişilerin yeniden topluma kazandırılarak tekrar suç işlemekten uzaklaştırılması için istihdam edilmeleri şarttır. Bu çalışmada da öncelikle tutuklu ve hükümlü kavramları tanımlanmış, ardından eski tutuklu ve hükümlülerin mesleki eğitimi ve istihdamının gerekliliği açıklanarak tutuklu ve hükümlüler üzerine yapılan çalışmalarla bu durum desteklenmiş ve son olarak da Türkiye’de eski tutuklu ve hükümlülere yönelik uygulamalar incelenerek genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of criminal system is to prevent the prison’s repetition of mistake and decarceration of them again. For this reason within the scope of resocialization by the way of vocational trainings prisoners must be provided with occupation and this process must end with the employment of prisoners. Whether the employment of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics