TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-32
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 488-507
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’nın en önemli endüstrilerinden olan turizm sektörü birçok ülkede yerli ve yabancı birçok turiste tatil yapma imkânı sağlarken turistik yörelere de başta ekonomik ve kültürel olmak üzere önemli katkılar sağlamaktadır. Önemli bir turizm ülkesi olan Türkiye’de de 2000’li yıllardan itibaren yerli ve yabancı turist sayısında genel olarak bir artış yaşanmaktadır. Turizm sektörü, özellikle de dış turizm; terör olaylarından, krizlerden ve diğer ülkeler ile yaşanan politik olaylardan oldukça çabuk etkilenen hassas bir sektördür. Turizm sektörünün bu tür krizlerden daha az etkilenmesi için yerli turist sayısını arttırarak iç turizmin gelişmesini sağlamanın sektöre olumlu katkıları olmaktadır. Türkiye’de yerli turist sayılarını incelediğimizde ve gelişmiş turizm ülkelerindeki örnekleri ile karşılaştırdığımızda ise iç turizmin yeterince gelişmediği görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye’de iç turizmin öneminden ve yeterince gelişememesinin sebeplerinden bahsedilerek iç turizmin gelişmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Tourism sector, which is the most important industries of world’s, allows many domestic and global tourists the opportunity to visit for holidays. Tourism sector also provide important contributions including economic and cultural to touristic regions. In Turkey, which is an important tourism destinations of world, there has been a general increase in the number of domestic and foreign tourists since the 2000s. However tourism as a sector, especially foreign tourism has been a very sensitive sector that is affected by the terror events, crisis along with the political changes of the country. Increasing the number of domestic tourist will be positive contribution to ensuring the development to tourism sector. In this way, tourism sector will be less affected by such crises. Over the years, comparing the number of domestic tourist in Turkey to many other developed countries it is noticed that domestic tourism hasn't been developed. This report includes the importance of the domestic tourism in Turkey, the causes of slow development and proposals for development of domestic tourism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics