BAYAN SPORCULARIN NARSİSZM DÜZEYİNİ SPOR YAŞI DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2016-33
Language : null
Konu : Spor Psikolojisi
Number of pages: 436-443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmadaki amaç, bayan sporcuların narsisizm skorunu spor yaşı değişkenine göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan sporcuların narsisizm seviyelerini belirlemek için, Daniel R. Ames, Paul Rose ve Cameron P. Anderson tarafından 2005 yılında düzenlenen 16 soruluk Narsistik Kişilik Envanteri (Narcissistic Personality Inventory) kullanılmıştır. Envanterin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 2009 yılında Salim Atay tarafından yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde IBM-SPSS 20 paket programı kullanılmış olup, Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve ikiden fazla değişken arasındaki farkı belirlemek için tek yönlü varyans (one- way Anova) analizi, değişkenler arasındaki farkı belirlemek için de, Tukey testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, spor yaşı 10 ve üzerinde olan bayan sporcuların narsisizm skorunun spor yaşı 1 -6 ve 7-9 arasında olan sporculardan daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of thi study is to compare the narcissism score of the women athletes according to sport age fcator.16-Question Narcissistic Personality Inventory, which has been edited by Daniel R. Ames, Paıl Rose and Cameron P. Anderson in 2005, has been used in order to detect the narcissism level of the athletes, who attended to the research voluntary. The validity and the reliability of the Inventory has been done by Salim ATAY in 2009. IBM-SPSS 20 Pcaket programme has been used for decoding the datas. It has been applied that Descriptive Statistics for analysing the datas, One- Way Anova Analysisd for determening the difference between the factors more than two, Tukey test to find out the difference between factors. At the end of the Research. It has been found out that the narcissism score of the women athletes, whose sport age is more than 10 years, is higher than the women athletes, whose sport age is between 1-6 and 7-9.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics